Gift Packaging

บริการความพร้อมด้าน Packaging ให้สินค้าของคุณส่งถึงมือลูกค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจ สามารถออกแบบร่วมกับเราเพื่อให้เป็นสไตล์แบรนด์คุณ เพิ่มลูกเล่นให้กับ Packaging ให้มีความพิเศษมากกว่าสินค้าทั่วไป เพื่อภาพจำของลูกค้าทำให้เกิดการต่อยอดธุรกิจของคุณ

  • สามารถเลือกวัสดุได้หลากหลาย
  • วัสดุมีสีสันให้คุณเลือกมากมาย
  • เพิ่มตราสินค้าของคุณ
  • ใส่ข้อความที่คุณอยากจะสื่อสาร

 

 

Reward the hardest-working employees of yours, so they stay by your side. Return your client's favor of trusting and supporting your brand by showing them how special they are. Create loyal employees and customers who stand behind your company's brand.

ให้รางวัลพนักงานของคุณที่ทำงานหนักและอยู่เคียงข้างคุณมาตลอด หรือ ลูกค้าคนสำคัญที่เชื่อในแบรนด์ของคุณ และ คอยสนับสนุนอยู่เรื่อยมา แสดงความขอบคุณและทำให้เขาเหล่านั้นรู้สึกพิเศษและคอยสนับสนุนคุณต่อไป

 

 

Distribution Services                   Contact us